Chceš se rozvíjet?

Pokud máš pocit, že jsou věci, na které nestačíš, že bys rád/a překonala nějakou překážku, která ti brání v dosažení toho, oč usiluješ, anebo cítíš, že přešlapuješ na místě – toto jsou lidé, kteří sympatizují s cíli naší kampaně a pomou ti v osobním rozvoji. Nejsou psychoterapeuti, kteří by se zaměřovali na vážné obtíže, ale mohou ti poradit, ke komu jít, pokud při společné práci objevíte nějaký problém.

Můžeš hledat v Brně a v Praze.

Brno

Boris Rafailov

Boris, původem z Valašska, působí v rámci své soukromé praxe v Brně. Je členem České společnosti pro analytickou psychologii, vystudoval filozofii, výtvarnou výchovu a aktuálně dokončuje výcvik v jungovsky orientované psychoterapii. Ač rozený Moravák, setkání zvládá i v angličtině nebo bulharštině. Můžeš mu napsat e-mail (rafailov@seznam.cz) nebo zavolat na +420 725 595 183 a domluvit si osobní setkání.

 

Hana Sedláková

Hana pracuje v Brně, ráda ti poradí nejen v případě, že máš nějaké obtíže, ale i s osobním rozvojem nebo psychohygienou. Můžeš jí napsat na e-mail nebo se ozvat na telefonní číslo +420 608 273 922. Více o ní najdeš na webu nebo její facebookové stránce.

 

 

Caroline Pajtlová

Tanečnice a lektorka tance, která se věnuje „terapii duše“. Co to je? Práce na uvolnění podobnému meditaci. Napsala o sobě: „Tancuji a vedu druhé v tanci, jak si být co nejblíže svému srdci, mysli a duši. Je pro mě důležité, aby byl člověk v souladu sám se sebou, naslouchal svému srdci, pravdě a svým touhám. Rovněž aby uměl přirozeně zpracovat všechny nežádoucí pocity, emoce a situace, a tak v životě následoval svou jedinečnou a skutečnou cestu.“ Pokud tě její přístup k sebepoznání zaujal, můžeš najít více informací o ní na webu www.terapie-bez-hranic.webnode.cz, napsat jí na e-mail caroline.pajt@gmail.com nebo zavolat na telefon +420 605 490 701         

 

Jana Stará

Jana je lektorka a koučka, která se dlouhodobě zabývá tím, co člověk potřebuje k tomu, aby byl spokojený, zdravý a kreativní. Vystudovala Kinantropologii na FSpS MU, je certifikovanou Wellness Inventory koučkou a při práci s ní budete společně hledat, jak si upravit životní styl a přidat do vašich dní (studia či tvorby) kousky radosti a spokojenosti. Studenti Masarykovy univerzity mohou s Janou absolvovat předmět s kódem p9012, ve kterém na těchto tématech pracujeme ve skupině. Pro individuální konzultaci napište na jana@wellcome.cz.

 

Nela Wurmová

Nela pochází z malé vesnice na Vysočině, dnes ale působí v rámci Terapeutů Brno. Mimo psychologie vystudovala i žurnalistiku, takže jste ji mohli i vidět či slyšet v médiích. Rok a půl vedla na psychiatrickém oddělení FN Bohunice hodiny jógy a relaxace a sezení muzikoterapie. Napiš jí e-mail nebo zavolej na telefonní číslo +420 720 263 207. Chceš-li se před tím dozvědět víc o ní nebo o Psychoterapeutech Brno, podívej se na její web.

O pomoc můžeš požádat také kohokoliv z organizace Terapeuti Brno, kteří sympatizují s cíli tohoto projektu. Všichni jsou to absolventi psychologie nebo psychoterapie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, pracují pod supervizí (dohledem) a připravují se na svoji psychoterapeutickou praxi ve výcviku. Podívej se na jejich web a můžeš zkusit kontaktovat toho nebo tu, kdo ti budou sympatičtí!   

Praha

Soňa Bittnerová

Soňa vystudovala psychologii, aktuálně působí jako psycholožka a začínající psychoterapeutka v organizaci zabývající se domácím násilím. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v systemické psychoterapii (Terapie v postmoderně, Gaudia). Zajímá ji pozitivní psychologie a rozvoj člověka, koučink, také se na ni můžete obrátit v situaci, kdy nevíte, kudy kam. Má zkušenosti s prací s traumatem, násilím i partnerskými a rodinnými vztahy. Ráda vaří a jí dobré jídlo, má ráda víno, kočky, divadlo a cestování. Pracuje a žije v Praze, je však možné se na ni obrátit také přes skype. Pro více informací nebo objednání se na konzultaci pište na mail sona.bittnerova@gmail.com

Bára Blažková

Bára se věnuje terapii, somatickému koučování, vede lekce jógy. Zajímá ji celostní přístup k osobnosti, který se snaží používat i při práci s klienty. Více o tom, co dělá a co od ní můžeš čekat najdeš na jejím webu bodymind.cz.  Působí v Praze. Pokud by tě její práce zaujala a chtěl/a by ses jí na něco zeptat nebo se přímo domluvit na termín, piš na mail.

 

Adéla Boubelová

Rozená Pražanka zaujatá jakoukoli formou umění, studentka psychologie v posledním ročníku, dlouhodobě se zabývá tématem radosti a hodnotové orientace. Nabízí koučování a rozvojové sebepoznávací setkání či interveci v krizi. Mail: adela.boubelova@gmail.com, tel. 736 225 344.

 

Pavlína Doležalová

Pavlína pochází z Prahy a bude ti ráda průvodcem na cestě životem. Má za sebou výcvik v kompletní krizové intervenci a vedla půl roku volnočasovou aktivitu zaměřenou na dramaterapii v Psychiatrické nemocnici Bohnice. V současnosti pořádá svůj kurz na téma Nelituj (se)! Neváhej se na ní obrátit v případě nějakého zádrhelu, ať už v osobním či hereckém životě! Můžeš využít mail pajadol071@gmail.com či telefonní číslo +420 723 070 385. Pro pobavení můžeš nakouknout i do její blogerské osobnosti na web zrzka-drzka.com.

Simona Egri

Simona je pedagog, lektor, vychovatel, zdravotník a krizový intervent. Vystudovala psychologii a výchovu ke zdraví. Mezi její témata z oblasti duševního zdraví patří stres, duševní hygiena, syndrom vyhoření, závislosti, rizikového chování a seberozvoj. Ve svých kvalifikačních pracích se zabývala tématy perfekcionismus a stres, psychologie osobnosti v umění a rizikové chování v závislosti na genetice. Během svého studia získala certifikát psychologie primární prevence rizikového chování a momentálně se zabývá destigmatizací u psychóz. Do roku 2019 pracovala v neziskové organizaci FOKUS České Budějovice jako koordinátor a evaluátor sociálně inovativního projektu, kde se podílela na realizaci programu R-ITERAPS (Information Technology Aided Relaps Prevention in Schizophrenia). V současné době pracuje jako pedagog, lektor a vychovatel. Působí také v Bílém kruhu bezpečí jako psychosociální poradce pro oběti trestného činu. Simona pochází z Plzně, setkat se s ní můžeš ale i v Praze. Pokud by sis s ní chtěl/a popovídat nebo se s ní osobně sejít, kontaktuj ji na emailu simona.egriova@gmail.com.

Eva Dygasiewiczová

Eva je psycholožka, koučka a psychoterapeutka ve výcviku (Gestalt psychoterapie). Působí v centru Prahy. Zatím můžeš využít služby koučování, do psychoterapie přijímá klienty od srpna 2018. Více informací najdeš na webu (http://www.koucink.online/), nebo můžeš sledovat novinky na facebooku.Úvodní konzultaci si můžeš objednat zdarma přes web nebo mailem – info@praguecoach.cz.

Jana Juřicová

V současnosti působí v Praze a ve Vlašimi. Vystudovala jednooborovou psychologii v Olomouci a absolvovala psychoterapeutický výcvik v psychoterapii zaměřené na tělo.

„Ve své práci se snažím všechny témata nahlížet přes tělesné prožívání. Máš-li problémy ve vztazích, v profesním rozvoji, s osobním životem – můžeme se na danou situaci podívat prostřednictvím tělesného pocitu, jeho uvědomění si, porozumění a následnou proměnou. A tato změna v prožívání se opět odrazí do vnějšího světa. Dále bych tě ráda pozvala na semináře bioenergetického cvičení – více o mé práci najdeš na www.uzdravovani.com, případně můžeš zavolat na +420 725 686 841.“

Barbora Kvasničková

Barbora pochází z Prahy, aktuálně působí jako psycholožka v Intervenčním centru (Centrum sociálních služeb Praha), kde poskytuje psychologické poradenství, krizovou intervenci a psychoterapii osobám ohroženým domácím násilím. Dále provozuje soukromou psychologickou praxi na Praze 3. V terapeutické práci vychází z více terapeutických směrů, především z logoterapie a existenciální analýzy, jež se soustředí na smysl lidské existence, jeho hledání a uskutečňování v konkrétních podmínkách života jedince. Kromě terapeutického rozhovoru ráda využívá relaxační a energetizační techniky, práci s dechem, imaginaci, projektivní techniky (výtvarné, scénické atd.).
Kontaktovat ji můžeš emailem na adrese bk@psychologbk.cz nebo na telefonním čísle +420 607 482 823. Více informací o ní najdeš na webových stránkách www.psychologbk.cz nebo na fb stránkách https://www.facebook.com/psychologbk/. Barbora poskytuje studentům a studentkám AMU výraznou slevu.

Lukáš Langer

Vystudoval energetiku na Technické univerzitě v Ostravě. Inspirován osobností Carla G. Junga se rozhodl vystudovat psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je členem České společnosti pro analytickou psychologii a frekventant výcviku v analytické psychologii a jungovské psychoterapii. Působí ve své soukromé psychologické praxi a jako asistent MUDr. Milana Hrabánka při práci s technikou holotropního dýchání.
V rámci své praxe se věnuje individuálnímu psychologickému poradenství a psychoterapii, přičemž uplatňuje celostní pohled na člověka se zaměřením na spirituální aspekt lidské duše. Pořádá sebezkušenostní semináře na témata výkladu snů, práce se symbolickým obrazem a technikou Sandspiel.
Ve firemním prostředí vede semináře na téma Well-Being (Duševní pohoda) a působí jako transpersonální kouč, což je styl řadící se mezi transformační metody koučinku zabývající se změnami osobnosti, hlubšími a závažnějšími celoživotními tématy. Směřuje tak firemní kulturu soutěžení ke kultuře sdílení. Human resources nahrazuje human relations.
Kontakty a další informace najdeš na jeho webu http://www.lukaslanger.com/, můžeš mu napsat na e-mail lukas@lukaslanger.com nebo zavolat na číslo +420 774 542 940.

Kristína Martanovičová

Tanečnice, choreografka a koučka. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a absolvovala akreditovaný výcvik koučů „Koučink jako umění“ pod vedením Magdalény Vokáčové. Působí v Praze a v rámci projektu #umelecnetrpi poskytuje koučing. Pro víc info navštivte stránky www.tkn.sk anebo ji neváhajte kontaktovat na e-maily martanovicova.krstina@gmail.com. Pro studenty a studentky na DAMU poskytuje konzultace za 300,–.

Lucia Polakovská

Lucia je čerstvá absolventka psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Momentálně pokračuje v doktorském studiu, při kterém se začíná věnovat i psychoterapii. Navštěvuje terapeutický výcvik zaměřený na řešení (tzv. solution-focused psychotherapy). Můžeš jí napsat e-mail na adresu polakovska.lucia@gmail.com anebo zavolat na telefon +420739293712.

Adéla Rudá

Adéla je psycholožka, koučka a začínající psychoterapeutka ve výcviku. Ve své práci s klienty vychází z gestalt přístupu. Společně s klientem se snaží porozumět tomu, jak klient tvoří svůj život, a hledá možnosti, jak jej posunout dále. Adéla má zkušenosti z psychologie práce, kde se mimo jiné zabývala psychologickým poradenstvím zaměstnancům. Nyní se věnuje školní problematice a vlastní psychologické praxi. Více informací se dozvíš na její webové stránce: adelaruda.cz. Kontaktovat ji můžeš emailem: adela.ruda@seznam.cz nebo na telefonním čísle: 730 688 951. Studentům poskytuje slevu!